Мұқағали Мақатаевтың бір өлеғңін жатқа айтыңыз

Мұқағали Мақатаевтың бір өлеғңін жатқа айтыңыз

 • «баыт деген не?» это его монолог

 • Ебрнш баытым Халым мен,
  Соан берем ойымны алтын кенн.
  Ол бар болса, мен бармын, ор болмаймын,
  ымбатыра алтыннан нарым мен.

  Ал екнш баытым Тлм мен,
  Тас жрект тлммен тлмдедм.
  Кей кейде дниеден тлсем де,
  асиетт тлмнен тлмедм.

  Баытым бар шнш Отан деген,
  дай деген км десе, Отан дер ем!
  … Оты снген жаланда жан барсы ба?
  Ойланбай а кел даы от ал менен.

  Ттн ттет,
  с, рб, кгере бер,
  Немерелер кбейсн, шберелер.
  Жадыда ста :
  Жасылы ктпегейс!
  От емес, о сраса менен егер!

  ш брдей баытым бар алаанда,
  (Мен мндай баытты жаратар ма?!)
  ш кн нрын тгед аспанымнан,
  Атырау, Алтай, Ара, Алатауа!!!

  этот стих легче чем все остальные можно не все учить