Решите уравнение x в квадрате-6x=4x-25

Решите уравнение x в квадрате-6x=4x-25

 • x^2-6x=4x-25  x^2-10x+25=0  (x-5)^2=0  x-5=0  x=5

 • x — 6x = 4x — 25
  х — 6x — 4x + 25 = 0
  x-10x + 25 = 0

  D = b — 4ac = 100 — 100 = 0.
  x1 = -b/2a
  x1 = 10/2
  x1 = 5

  Ответ: 5